ทูตยูเอ็นเตือนโคโซโวและเซอร์เบียค้าอาวุธ ‘ชาติพันธุ์-ชาตินิยม’

ทูตยูเอ็นเตือนโคโซโวและเซอร์เบียค้าอาวุธ 'ชาติพันธุ์-ชาตินิยม'

“การยกระดับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในหลายกรณีเนื่องจากการแทรกแซงทางการทูตจากภายนอก แต่ระดับความไว้วางใจที่จำเป็นระหว่างพริสตินาและเบลเกรดถูกบั่นทอนลงไปอีกจากถ้อยแถลงที่ขาดความรับผิดชอบและยั่วยุ” ซาฮีร์ ทานิน ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการทั่วไปและคณะ หัวหน้าภารกิจการบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในโคโซโว (UNMIK) ระหว่างการอภิปรายรายไตรมาสเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นั่น

โคโซโวประกาศเอกราชจากเซอร์เบียในปี 2551 ขณะที่ฝ่ายหลังไม่ยอมรับความเคลื่อนไหวดังกล่าว

“การสื่อสารสาธารณะ ในช่วงเวลาการรายงานนี้ โชคไม่ดีที่กลับไปสู่คำขวัญที่ไม่อดทนและกลุ่มชาติพันธุ์-ชาตินิยม” นายธานินทร์กล่าว พร้อมสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นการยั่วยุ ในขณะที่กระบวนการทำให้ความสัมพันธ์กลับสู่ปกตินั้นต้องอาศัยความร่วมมือ

ประเด็นหนึ่งของความขัดแย้งคือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Ramush Haradinaj หัวหน้าพรรคการเมือง AAK จากฝรั่งเศส คำถามเกี่ยวกับสหภาพแรงงานระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน“การปรับปรุงสถานการณ์ในโคโซโวและภูมิภาคนี้ต้องการความเป็นผู้นำที่ก้าวข้ามการแตกแยกทางชาติพันธุ์ แทนที่จะขยายความให้กว้างขึ้น” นายธานินทร์กล่าว

ในแง่บวก ข้อพิพาทเรื่องกำแพง Mitrovica ได้รับการแก้ไขอย่างสันติผ่านการเจรจา และความตั้งใจแรกเริ่มที่จะจัดตั้งกองทัพโคโซโวโดยการแก้ไขกฎหมายก็สงบลง

ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยคลายความตึงเครียดและรักษาสันติภาพ” นายธานินทร์กล่าว

เกี่ยวกับการเลือกตั้งรัฐสภาที่กำลังจะมีขึ้นในโคโซโวในเดือนมิถุนายน เขากล่าวว่า รัฐบาลชุดต่อไป ไม่ว่าจะมีองค์ประกอบแบบใดก็ตาม จะยังคงเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนมากมาย แต่ให้โอกาสในการต่ออายุเจตจำนงและทิศทางทางการเมือง เช่นเดียวกับความหลากหลายมากขึ้นในการเป็นผู้นำและ การเป็นตัวแทน เช่น การมีส่วนร่วมกับเยาวชนมากขึ้น เขากล่าว

ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรส่วนตัวเพื่อความอยู่รอดก็เริ่มขาดแคลน เนื่องจาก 43 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนยูเครนทั้งหมดใช้เงินออมจนหมด  เพื่อลดค่าใช้จ่าย 63 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าพวกเขาปันส่วนก๊าซ ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงแข็ง 

“ประชาชนเกือบ 18 ล้านคน หรือร้อยละ 40 ของประชากรยูเครน ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน” อันห์ เหงียน หัวหน้าคณะผู้แทน IOM ในยูเครนกล่าว “เราต้องช่วยเหลือพวกมันในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะพวกมันที่ไม่มีที่พักพิงหรือความร้อน IOM เรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มความพยายามของพวกเขา เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นทุกวันที่ผ่านไป” 

credit : niceneasyphoto.com
tampabayridindirty.com
starwalkerpen.com
bobasy.net
metrocrisisservices.net
symbels.net
secondladies.net
qldguitarsociety.com
ptsstyle.com
discountmichaelkorsbags2013.com